Kobiety s± jak przekład: piękne nie s± wierne, wierne nie s± piękne.

...WEJD¬