Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Sokrates (469 - 399 p.n.e.)WEJDŹ