W rewolucji rzecz wcale nie idzie o Rosję - pluję na Rosję. Rosja jest tylko stadium w drodze do rewolucji ¶wiatowej, do ¶wiatowej władzy.

Włodzimierz Lenin (1870-1924)WEJD¬