Człowiek najdłużej pamięta o dobru, które sam uczynił, oraz o złu, które wyrz±dzili mu inni.

Andrzej MajewskiWEJD¬