Bez dystansu nie ma wspólnej więzi.

Anthony de Mello (1931-1987)WEJD¬