Gdy się ciągle żyje nad brzegiem przepaści, już się jej nie dostrzega.

NegriWEJDŹ